Velkommen til kongress!

For første gong i Unio si 20-årige historie skal vi arrangere kongress.

Unio er i år om lag dobbelt så store som då vi vart stifta i 2001, og vi samlar dobbelt så mange deltakarar som vi brukar når vi no går over til å halde kongress kvart tredje år. Vi held fram med representantskap i åra i mellom. Formålet med kongressen er å diskutere og vedta Unio sine overordna politiske prioriteringar for den komande treårsperioden.

Vi skal også fatte vedtak om å ta opp eit nytt medlemsforbund i Unio.

Det er Norsk Tannpleierforening som vil bli det 14. medlemsforbundet i den største hovudorganisasjonen for universitets- og høgskuleutdanna i Noreg.

Kongressen skal bli ein god møteplass for Unio sine forbund. Her skal vi kjenne på fellesskapet samtidig som vi utfordrar kvarande med gode og konstruktive debattar.

Unio-styret har valt ut særleg tre politiske tema som vil få ei grundig behandling på kongressen. Det er:

1. Den norske modellen for lønnsdannelse
2. Bærekraft og klima
3. Beredskap

Velkommen til kongress!

Raghild Lied,
Unio-leiar