Tidsplan

TIDSPLAN

Her kan du sjå opptak av kongressen:

Onsdag 8. desember

13.00:
Opning ved Unio-leiar Ragnhild Lied

Videohelsing frå statsminister Jonas Gahr Støre

Jon Niklas Rønning, komikar med gitar

Sak 1a) Godkjenning av innkalling
Sak 1b) Oppnemning av ordstyrarar

13.15:
Konstituering

Sak 1c) Godkjenning av forretningsorden
Sak 1d) Oppnemning av tre delegatar til å skrive under protokollen
Sak 1e) Godkjenning av saksliste
Sak 1f) Oppnemning av teljekorps
Sak 1g) Val av redaksjonskomitear

13.55:
Sak 8: Den norske modellen for lønnsdannelse
Leiar Ragnhild Lied legg fram saka. Debatt.

15.05:
Pause

15.25:
Sak 10 Bærekraft og klima
2. nestleiar Kjetil Rekdal legg fram saka. Debatt.

16.45:
Pause

17.05:
Sak 9 Beredskap
1. nestleiar Silje Naustvik legg fram saka. Debatt.

18.15:
Pause

18.30:
Sak 5 Opptak av ei ny medlemsforeining: Norsk Tannpleierforening (NTpF)
Leiar Ragnhild Lied legg fram saka.

18.40:
Val
7a) Val av leiar i Unio
Valkomiteen ved Olaug Flø Brekke legg fram si innstilling.

7b) Val av styremedlemmer i Unio
Ordstyrarane legg fram innstillinga.

7c) Val av nestleiarar i Unio
Valkomiteen ved Olaug Flø Brekke legg fram si innstilling.

Torsdag 9. desember

09.00:
Kunstnarleg innslag

Jon Niklas Rønning, komikar med gitar

09.10:
Sak 11: Politisk uttale: Unio krever økt innsats for å nedkjempe pandemien  – presentasjon
Lill Sverresdatter Larsen legg fram saka.

Sak 2a) Årsrekneskap 2020
Hege-Merethe Bengtsson legg fram saka.

Sak 2b) Styrets oppsummering 2020
Hege-Merethe Bengtsson legg fram saka.

Sak 3 Unios melding for perioden 11. november 2020 til 12. oktober 2021
Steffen Handal legg fram saka.

Sak 4 Rammebudsjett Unio 2022
Sigve Bolstad legg fram saka.

09.40:
Pause

09.55:
Vedtak i sak 9 og 10
Redaksjonskomiteane legg fram si innstilling.

10.40:
Pause

11.10:
Vedtak i sak 8
Redaksjonskomiteen legg fram si innstilling.

11.30:
Sak 6 Unios politiske plattform
Gerty Lund legg fram saka.

Sak 11: Politisk uttale: Unio krever økt innsats for å nedkjempe pandemien – behandling

Jon Niklas Rønning, komikar med gitar

Avslutning ved Unio-leiar Ragnhild Lied