Debattnotat 3:

Beredskap

Om notatet

På Unios kongress 2021 vil Unios styre legge frem en sak om beredskap. Til forberedelse av temaet blir det lagt opp til en debatt i Unios forbund. Det er derfor utarbeidet et debattnotat om beredskap. Notatet er skrevet av Unios sekretariat, med unntak av siste del (klimaendringer og klimatilpasning) som er skrevet av Cicero.

Hensikten med debattnotatet er å utvikle Unios og forbundenes politikk på beredskap, samt å øke kunnskapen og engasjementet for beredskap i Unio og forbundene.

Notatet har en innledende del med beskrivelser av temaene samfunnssikkerhet og beredskap før trusler tematiseres under overskriften «Ulike trusler og kriser».

Her kan du laste ned debattnotatet «Beredskap»