Debattnotat 2:

Bærekraft og klima

Om notatet

På Unios kongress 2021 vil Unios styre legge frem en sak om bærekraft og klima. Til forberedelse av temaet blir det lagt opp til en debatt i Unios forbund. På bakgrunn av dette er det utarbeidet et todelt debattnotat om a) klima og b) Unio og bærekraftsmålene. Notatet er utarbeidet av henholdsvis Cicero og Fafo.

Hensikten med debattnotatet er å utvikle Unios og forbundenes politikk på klima og bærekraft, samt å øke kunnskapen og engasjementet for klima og bærekraft i Unio og forbundene.

Her kan du laste ned debattnotatet «Bærekraft og klima»