Unio-kongressen 2021

Kongressen fant sted 8. og 9. desember 2021. Den ble gjennomført digitalt. Se opptak fra kongressen her.

Velkommen til kongress!

For første gong i Unio si 20-årige historie skal vi arrangere kongress.

Unio er i år om lag dobbelt så store som då vi vart stifta i 2001, og vi samlar dobbelt så mange deltakarar som vi brukar når vi no går over til å halde kongress kvart tredje år. Formålet med kongressen er å diskutere og vedta Unio sine overordna politiske prioriteringar for den komande treårsperioden.

Les meir

Unio fyller 20 år

Unio ble stiftet 10. desember 2001. Den gang het Unio Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO). Bakgrunnen for å danne en ny hovedorganisasjon var at flere store utdanningsgrupper i offentlig sektor sto uten tilknytning til en hovedorganisasjon. 

Les mer

Ved inngangsporten til sagnomsuste Krokskogen ligger et av Norges mest tradisjonsrike hotell

I GoPlenum kan du som delegat stemme over forslag, sende inn forslag, tegne deg på talerlisten osv.

Her finner du praktisk  informasjon om kongressen

Sakene på kongressen

Sakslisten ble vedtatt på Unios styremøte 12. oktober 2021.

Les mer